Integritetspolicy

Integritetspolicy Klubbat Auktioner, TN Import Export AB, 559076-7868 

A. Introduktion  

 1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.  
 1. Genom att samtycka till att vi använder kakor, så kallade cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker hemsidan.  

B. Insamling av personlig information  

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas.  

 1. Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp- och version typ samt operativsystem.  
 1. Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.  
 1. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, vilket innefattar: ditt för- och efternamn, din e-postadress, din adress, ditt postnummer, din ort, ditt personnummer eller organisationsnummer, ditt eventuella företag, ditt telefonnummer, ditt användarnamn, eventuella andra angivna detaljer av dig.  
 1. Information som du anger när du besöker vår hemsida tjänster.  
 1. Information som du genererar när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.  
 1. Information som har med att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, och dina betalningsuppgifter.  
 1. Information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på Internet, inklusive ditt användarnamn.  
 1. Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive innehåll och metadata  
 1. All annan personlig information som du skickar till oss.  

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss, behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enligt med denna policy.  

C. Användning av din personliga information  

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:  

 1. Att administrera vår hemsida och verksamhet.  
 1. Att anpassa vår hemsida åt dig.  
 1. Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida.  
 1. Att skicka varor som du köpt via vår hemsida till dig.  
 1. Att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida.  
 1. Att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalning från dig.  
 1. Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.  
 1. Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.  
 1. Att ge tredje part statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte kunna identifiera en enskild använda från informationen).  
 1. Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida.  
 1. Att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.  

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enligt med det tillstånd du ger oss.  

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.  

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.  

D. Utlämning av personlig information. 

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.  

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.  

Vi kan behöva lämna ut din personliga information.  

 1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.  
 1. I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.  
 1. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).  
 1. Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja och till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.  

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy. 

E. Rättsliga grunder & Lagringstider 

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra ordrar sparar vi i kundregistret: 

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post 
 • Geografisk information 
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation 

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren 
Lagringstid: två år efter du senast köpte något 

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret 

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post 
 • Geografisk information 
 • IP-adress, enhetsinformation, 
 • Betalreferens 
 • Köpta varor 

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen 
Lagringstid: tre år efter du senast köpte något 

  
För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i orderregistret 

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post 
 • Geografisk information 
 • IP-adress, enhetsinformation, 
 • Betalreferens 
 • Köpta varor 

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen 
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag 

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost, sparar vi i kund- och nyhetsbrevregistret. 

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post 
 • Geografisk information 

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning 
Lagringstid: två år efter du senast köpte något 

F.) Dina rättigheter 

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k. registerutdrag 

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen 

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. 

G.) Ändring av integritetspolicyn 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.