Villkor

Klubbat Auktioner / TN import Export org nr 559076-7868 

Klubbat Auktioner nedan benämnt som klubbatauktioner.se och klubbat är en auktionssida där vi samlar objekt från avyttringar, konkurser, dödsbon och övriga inlämningar från privatpersoner och företag. Verksamheten utgår från Vetlanda & Kvillsfors.

Klubbat Auktioner vänder sig till olika köpare, privatpersoner och företag därför anges priser både exklusive moms och inklusive moms beroende på uppdragsgivare. Information finns i varje auktion.

Auktion

Alla objekt på klubbatauktioner.se säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på auktionerna som hålls. Auktionen avslutas på det klockslag som står angivet. Auktionen förlängs med cirka tre minuters intervall om någon lägger ett högre bud inom cirka tre minuter från angiven avslutstid.

Klubbat friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan drabba budgivare på grund av tekniskt fel mm. Klubbat kan inte ta ansvar för att bud inte registreras eller att kontakt ej etableras.

Klubbat kontaktar vinnaren av auktionen inom 72 timmar genom e-post eller telefon. Avsänd faktura fungerar som tagen kontakt.

Säljare

Du köper ibland varan av uppdragsgivaren, Klubbat är i de fallen förmedlande part i affären.

Köpare
Du registrerar dig som budgivare/köpare på Klubbatauktioner.se, alla kunder kontrolleras, registrering kan ta några timmar innan du har blivit godkänd. Du kan registrera dig som svenskt företag och svensk privatperson. Har ni inte fått något mejl inom några timmar, kontrollera er skräppost. Som köpare måste du acceptera Klubbat Auktioners köpevillkor.

För att kunna registrera ett konto som privatperson måste du fyllt 18 år.

De personer som registrerar falskt namn eller annans namn riskerar att bli polisanmäld av Klubbat.

Klubbat hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft 2018. När du registrerar dig som köpare ger du Klubbat tillstånd att använda dina eller företagets uppgifter för att Klubbat ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till vår Integritetspolicy.

Om inte köpevillkoren uppfylls har klubbat rätt att spärra kontot.

Budgivning

Alla bud är bindande, detta gäller även om ditt bud inte uppnår reservationspris vid auktionsavslut. Till det vinnande budet tillkommer alltid en inropsavgift.

Klubbat kan inte ta ansvar för att bud inte registreras då tjänsten sköts av tredje part.

Du har möjlighet att lägga ett autobud. Ditt autobud syns inte för de övriga budgivarna. Om två personer lägger samma bud är det första lagda budet som är det vinnande. Om detta händer syns det tydligt i budhistoriken.

Försäljningsobjekt

De objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick. Auktionsunderlaget utgörs av både text och bilder. Gå igenom auktionsunderlaget noggrant.  Observera att bilder ibland kan vara missvisande och avvika från verkligenheten avseende färg, form, storlek, skick mm.

Klubbat utför ingen besiktning av objekten som säljs åt uppdragsgivaren. Klubbat gör en intervjubaserad bedömning av objektets skick med information som kommer ifrån säljaren. Någon okulär besiktning görs inte.

Reparationsobjekt (repobjekt)

Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller testats av säljaren. Säljaren kan till exempel vara någon som själv inte nyttjat objektet. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.

Reservationspris
Reservationspris är det i förväg lägsta pris som uppdragsgivaren har accepterat. På varje auktion ser du om reservationspriset har uppnåtts eller ej.

Garanti
Ingen garanti lämnas på köpta objekt.

Avgifter
Det tillkommer en inropsavgift på angivet bud som varierar i storlek beroende på objekt. Inropsavgiften visas tydligt i beskrivningen i varje objekt.

Moms
På samtliga objekt tillkommer moms om inget annat anges. I samtliga fall visas detta tydligt på det aktuella objektet i auktionsunderlaget.

Betalning
Är du vinnare i en budgivning där reservationspris har uppnåtts skickas en faktura till dig via e-post. Fakturan har 7 (sju) dagars betalningsfrist.

Godkänna objekt

Alla objekt som säljs på Klubbat säljs i befintligt skick. Brister och fel finns ibland på de objekt som säljs eftersom de oftast är begagnade bruksföremål.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du skall undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till auktionsunderlaget vid upphämtning. I varje auktion finns det uppgifter om när och var ni har möjlighet att undersöka objektet innan auktionen avslutas.

För de fel som budgivaren inte upptäckt vid upphämtning ansvarar inte uppdragsgivaren för. I de fall du anlitar speditör eller ombud för att hämta objektet anses den som godkänd av dig i och med det att objektet lämnar Klubbat eller uppdragsgivarens upphämtningsplats. Uppdragsgivaren ansvarar inte för fel som uppkommer efter upphämtning.

Uppdragsgivare och/eller klubbat ansvarar inte för fel på objekt/egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning.

Hämtning
För att hämta ditt objekt måste din faktura vara registrerad som betald hos Klubbat. Innan du hämtar objektet måste tid bokas med klubbat som avtalar med eventuell uppdragsgivare.

Du som köpare har ansvar över upphämtning och eventuell nedmontering om inget annat anges.

Du som köpare har 15 dagar på dig att hämta objektet efter auktionsavslut om inte ni och klubbat har avtalat något annat. Därefter har Klubbat rätt att ta ut en avgift om minst 500 kr exklusive moms, per påbörjad vecka efter auktionsavslut, för att täcka eventuella omkostnader i samband med sen hämtning.

För objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar (eller annan tidsperiod som specifikt kan anges i auktionsunderlaget) har säljaren genom Klubbat rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Uppdragsgivaren samt klubbat äger rätt att ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka säljaren och Klubbat skador och kostnad för omförsäljning ska köparen ersätta mellanskillnaden.

Uppdragsgivaren och Klubbat äger rätt att skrota/återvinna/slänga objekt av ringa värden (lägre än 1 000 sek ex moms) som inte är hämtade av köparen eller dess ombud inom 30 dagar efter köp.

Ångerrätt
Som budgivare (näringsidkare) hos klubbat har du ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande.

För dig som handlar hos klubbat som konsument gäller följande.

I enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då du som konsument får varan i din besittning.

Om du önskar kan du använda Konsumentverkets webbplats

https://www.konsumentverket.se/

Ångerrätten gäller inte vid försäljning av auktionsföremål som är fast egendom eller andra varor som ångerrätten enligt lag inte gäller, exempelvis livsmedel.

Om kunden vill ångra ett köp av auktionsföremål ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett tydligt meddelande till Klubbat Auktioner, se kontaktinformation, samt kontrollera att meddelande mottagits. Kunden skall ange sitt namn, adress, kontaktinformation och annan relevant information, t.ex. kund nr, faktura nr och objektsnummer.

Vid utövande av ångerrätten har kunden möjlighet att återlämna auktionsföremålet till Klubbat Auktioners lokaler. Att lämna tillbaka objekt till vår lokal är kostnadsfritt. Om återlämning av objekt sker direkt till Klubbat Auktioners lokaler skall kunden ta med sig kvitto på betalningen och kopia på fakturan. Observera att Klubbat Auktioner inte ersätter resekostnader, utlägg eller andra kostnader som kunden får i samband med att de lämnar tillbaka varan eller häver köpet.

När kunden ångrar sitt köp betalar Klubbat Auktioner tillbaka det belopp som kunden betalat för auktionsföremålet inom 30 arbetsdagar.

Notera att inropsavgiften inte återbetalas. Ej heller av kunden beställd frakt.

Klubbat förmedlar även objekt och svarar således inte så som part i en reklamation. Klubbat kan på uppdrag av uppdragsgivaren ta emot reklamation när det gäller ansvar för fel på försäljningsobjekt. Klubbat kan vidare förmedla information mellan köpare och säljare i syfte att nå en överenskommelse. Klubbat är ej juridiskt ombud för uppdragsgivaren.

Reklamation skall göras innan du har transporterat bort objektet från upphämtningsplatsen – uppdragsgivarens/säljaren angivna hämtningsplats.

Klubbat skall alltid meddelas innan någon reparation företas. Klubbat skall alltid godkänna eventuellt kostnadsförslag innan. 

Vid en reklamation ersätter klubbat eller part ej direkta eller indirekta förluster.

Klubbat reserverar sig mot tryckfel och skrivfel på hemsidan. Klubbat kan inte garantera att bilder exakt återger objekten som säljs. Klubbat har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen och bortse från bud. Klubbat har också rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. Klubbat tar ej ansvar för skada, eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej har registrerats.